Tazrut d afecku iy zemren ad yessended tafat s tarrayt ara ad yaggẓen aṭas n igelman-is iẓaranen, Tazrut tettusexdem i wseẓli (i wcebbeḥ) n tugna, Akken daɣen i llant tizra yettwasxedmen deg ifecka ussnanen am utiliskup d ulaser d tkamra yakk d ifecka imugrayen

Mirror.jpg

AmezruyẒreg

TamugriẒreg

Tilmas n tezratin n temzuktẒreg

Ẓeṛ daɣenẒreg