Tiɣiwanin n twilayt n Tizi Wezzu

Tawilayt n Tizi Wezzu deg Tmurt Leqbayel tesɛa 67 tiɣiwanin.

Tawilayt n Tizi Wezzu
Tawilayt n Tizi Wezzu

Tiɣiwanin n twilayt n Tizi Wezzu

ẓreg
 
Tiɣiwanin n twilayt n Tizi Wezzu

Tafelwit agi, tettaked umuɣ n tiɣiwanin n twilayt n Tizi Wezzu, tettaked i yal taɣiwant : angal ONS ines, isem is, amezdaɣ ines d tajumma-s[1].

Code
ONS
 
Taɣiwant
 
 
Amezdaɣ
Amḍ. imezdaɣen
 
Tajumma
Km²
 
1501 Tizi Wezzu 135 088 102,36
1502 Aṣqif n Ṭmana 20 401 38,55
1503 Aqbil 8 898 37,04
1504 Friḥa 24 228 68,55
1505 Ṣṣwameɛ 9 954 39,96
1506 Amecras 12 683 17,36
1507 Irǧen 13 149 21,24
1508 Timizart 28 996 65,14
1509 Makuda 23 388 57,43
1510 Tacentirt 38 886 80,84
1511 Tizi Ɣennif 29 409 41,07
1512 At Smaɛil 9 731 26,99
1513 At Cafaɛ 3 775 85,49
1514 Frikat 12 791 38,59
1515 At Ɛisi 7 628 21,25
1516 At Zmenzer 12 117 20,29
1517 Iferḥunen 12 460 32,95
1518 Iɛeẓẓugen 34 683 77,05
1519 Ilula Umalu 12 952 50,38
1520 Iɛekkuren 12 203 79,30
1521 Larebɛa n At Yiraten 29 376 39,28
1522 Tizi Raced 17 161 31,05
1523 Zekri 3 286 88,51
1524 At Wagnun 17 425 39,78
1525 Ɛin Zawiya 17 320 56,89
1526 Imkiren 17 690 35,84
1527 At Yeḥya 14 439 52,44
1528 At Maḥmud 7 699 25,73
1529 Imaɛtuqen 32 121 45,29
1530 At Bumahdi 6 113 23,23
1531 At Bu Yusef 7 693 16,86
1532 At Dwala 21 551 35,08
1533 Illilten 9 142 26,84
1534 Buzeggen 24 311 66,90
1535 At Aggwaca 4 306 26,21
1536 Iwaḍiyen 15 771 32,83
1537 Aẓeffun 16 847 126,66
1538 Tigzirt 11 962 41,68
1539 At Ɛisa Mimun 20 268 36,30
1540 Buɣni 31 263 51,50
1541 Ifiɣa 9 160 46,86
1542 At Umalu 8 790 13,74
1543 Tirmitin 19 027 32,91
1544 Aqerru 4 660 41,75
1545 Iɛeṭṭafen 4 016 15,99
1546 At Ziki 3 381 20,64
1547 Draɛ Ben Xedda 31 382 33,41
1548 Wasif 10 313 17,18
1549 At Yeǧǧer 10 301 72,06
1550 Meqleɛ 24 237 64,71
1551 Tizi n Tlata 15 479 26,90
1552 At Yanni 5 737 34,25
1553 Aɣrib 12 474 65,11
1554 Iflisen 14 311 66,87
1555 Buǧima 15 628 34,94
1556 At Yeḥya Musa 20 426 62,90
1557 Suq Letnin 14 660 20,86
1558 At Xellili 11 627 24,58
1559 Sidi Neɛman 10 688 42,24
1560 Ibudraren 5 398 32,5
1561 Agni Ggeɣran 9 692 40,51
1562 Mizrana 9 469 57,84
1563 Imsuḥel 6 565 24,69
1564 Tadmayt 22 838 63,66
1565 At Bwaɛdu 14 435 39,30
1566 At Bu Ɣerdan 14 789 26,28
1567 At Tudert 8 521 34,59

Tiɣbula d timselɣa

ẓreg
  1. Takarḍa n ufraq udbil n twilayt n Tizi Wezzu ɣef asmel web n twilayt.Assefqed ass n 25/02/2011.

Zeṛ daɣen

ẓreg

Imagraden iqqenen

ẓreg

Izdayen uffiɣen

ẓreg