Tidi neɣ Taydi d tamhalt n usufeɣ n tikciyin tifkawwin yessegren s talɣa tagejdant s waman d tisnin d uddisen ikruranen

Tiqqa n tidi ɣef wudem

Azal n tidi Ẓreg

Timentilin n tidi Ẓreg

Tidi ɣer iɣersiwen Ẓreg