Tidi neɣ Taydi d tamhalt n usufeɣ n tikciyin tifkawwin yessegren s talɣa tagejdant s waman d tisnin d uddisen ikruranen

Tiqqa n tidi ɣef wudem

Azal n tidi ẓreg

Timentilin n tidi ẓreg

Tidi ɣer iɣersiwen ẓreg