Ldi umuɣ agejdan

Tidyanin n Tintin d Milu d azwel n yiwen umeseḍfer n tesfifin yettwasunɣen (bande dessinées), i d-yesnulfa umsuneɣ abelǧiki Hergé (1907-1983), isem i d-yexdem imi yetti isekkilen imenza n yisem-is n tilawt (R, G) : Georges Remi. Amseḍfer-a yettussizreg-d i tikkelt tamenzut ass 10 yennayer 1929 deg “Le Petit Vingtième”, isebtaren i yimecṭaḥ n uɣmis abelǧiki “Le Vingtième Siècle”.