Tifinaɣ, d agemmay nettaf ar imaziɣen s umata, ladɣa imucaɣ i t-iseqdacen ar wass-a. Agemmay-a ibeddel-d aṭaṣ n tikwal si zik ar ass-a; si wayen umi neqqar tira 'talibit' ar tifinaɣ amaynut.

Tifinaɣ
Tawsit
Tallit Lqern wis -3 ar Lqern wis +3
Inagrawen imawlan
Inagrawen isuddimen
Neo-Tifinaɣ
Workshop f Tifinaɣ ɣ Meṛṛakec (s Taglizit).

Qqaren d akken aẓar n wawal Tifinaɣ ikka-d si Tifi (tifin), d nneɣ. maca wiyaḍ qqaren, illa deg-s ccek, tamaziɣt n 2500 iseggasen aya, mačči am tcelḥit neɣ taqbaylit n tura.

Talibit tacerqit ẓreg

Afiniqi Imesli Talibit tacerqit
  ʾ
  b  
  g  
  d  
  h  
  w  
  z  
   
   
  y  
  k  
  l  
  m  
  n  
  s  
  ɛ
  p,f  
   
  q  
  r  
  c  
  t  
 
j  

Asmagnu agreɣlan (Unicode) ẓreg

Seg uḥric wis 4.10 n Tagnut umi neqqar Unicode, isekkilen Tifinaɣ ungalen seg wangal uskil U+2D30 ar U+2D7F. Llan ar tura azal n 55 isekkilen i yungalen deg anagraw Unicode.

Tagensest Unicode n iskilen n tifinaɣ (seg uzelmeḍ ar yefus)
Angal +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
U+2D30                                
U+2D40                                
U+2D50                                
U+2D60                                
U+2D70                                


Tamselyut, Iseddagen & Izdayen Iberraniyen ẓreg

  • Wikipedia s tefranṣiṣt

Idlisen ẓreg

  • L'Adrar Ahnet, Théodore Monod, 1932, pp. 135-139
  • Contribution à l'étude des gravures rupestres et inscriptions tifinagh du Sahara central, Cinquantenaire Faculté Lettres Alger, Maurice Reygasse, 1932, pp. 437-534 (cités dans Prasse 72)
  • Écriture libyco-berbère, L'aventure des écritures, in Anne Zali et Annie Berthier, 2002, Bibliothèque nationale de France & Réunion des musées nationaux

Tifinagh ẓreg

Tifinagh d terre n tutlayt tmazight,tetwari s alfis an celwagi negh s celwagi an alfis,negh s nnej an adday negh s adday an nnej,ttarin sis Imazighen, tella di Libya di adrar n Infusen,di Werfella ,di Ghirian,tella di Tunis,ded tella di tmurt n Imucagh,tella di Tcanarit,terra n Tifinagh Tiru ur ttarin ara sis ghas Imucagh,maca Asinag Ageldan n Tussna Tmazight IRCAM,yemanu terre tamaynut seg isekkilen n Tifinagh, isem-nnes Neo-Tifinagh,negh tifinagh Tatrart{tamaynut}, zgemmi n aseggas n 2003 di Tageldant n Lmaghreb di tagherbazin-nnsen ttarin s Tifinagh ketyaw Isekkilen-nnes:


 
Isekkilen n Tifinagh TamaynutTawalt n Tifinagh ẓreg

Dis Imessanen mmalun tawalt n Tifinagh tused s Finiq,niten d medden Usuned s Finiqia{tiru Lubnan},maca dis awal widhen , tawalt n Tifinagh tused s Tifi-nnegh {our invention},tifi tused s Yufa{to find.to invent},acku Imazighen wahd-asen Igun Terra-yuh,


Tugna:Tmazight taglizt.jpg
Isekkilen n Tmazight Taglizt
Isem Tugna unicode Rum-is Isem
2D30   ا يا
2D31   ب يب
2D32   به يبه
2D33   g yag
2D34   غ يغ
2D35   دج
2D36   ج يج
2D37   د يد
2D38   ذ يذ
2D39   دد يدد
2D3A   ض يض
2D3B   e yey
2D3C   ف يف
2D3D   ك يك
2D3E   ك yeq n Imucagh
2D3F   ⴿ خ يخ
2D40   h yah
2D41   h Berber Academy yah
2D42   h Tuareg yah
2D43   h. yahh
2D44   ع يع
2D45   kh yakh
2D46   kh Tuareg yakh
2D47   ق يق
2D48   ق yeq n Imucagh
2D49   ي يي
2D4A   j yazh
2D4B   j Ahaggar yazh
2D4C   j Tuareg yazh
2D4D   ل يل
2D4E   م يم
2D4F   ن ين
2D50   ني nyi n Imucagh
2D51   ng Tuareg yang
2D52   p yap
2D53   و يو
2D54   ر ير
2D55   r. yarr
2D56   gh yagh
2D57   gh Tuareg yagh
2D58   gh Ayer yagh
2D59   س يس
2D5A   ص يص
2D5B   ش يش
2D5C   ت يت
2D5D   ث يث
2D5E   ch yach
2D5F   ط يط
2D60   v yav
2D61   w yaw
2D62   y yay
2D63   z yaz
2D64   ز Tawellemet يز
2D65   z. yazz
2D6F   +w Labialization mark
2D5C 2D59    ⵜⵙ طس يطس
2D37 2D63    ⴷⵣ دز يدز
2D5C 2D5B    ⵜⵙ تش يتش
2D37 2D4A    ⴷⵊ dj yadzh

Idlisen ẓreg