Tigezt neɣ Acṛad d afaris asnudran id yettaken affal ameskar (igedṛen) mgal kra n waṭṭan, Tigezt tla (tesɛa) s talɣa tamudamt tuẓẓumt neɣ ammas agman-imzik id yigellun s waṭṭan. Deg waṭas n tegnatin yettmag-d seg talɣiwin yettwafsusen neɣ iteɣɣen (ineqqen) imikṛuben neɣ seg uɣsan-is (ssmum-is). tuẓẓumt-a neɣ ammas-a yesduqqus anagraw anaffal n tfekka i wakken ad yissin d akken amikṛub-a iteggz-it (yett-heddid-it) sin akin ad tineɣ, maca ad as-tegri talsarut deg-s i wakken ad yizmer unagraw anaffal ad t-yakez (ad tiɛqel) w ad tineɣ s tefses ma yenṭeg-d ɣef kra n igmanen i tikkelt n iden. Tamhelt n tnefkiwt n tigezt tettwasemmay agzay

TameskartẒreg

Isemduyen yeṭṭurrayenẒreg

TilmasẒreg

Asileɣ n waffalẒreg

AmezruyẒreg

Tamugri n tigeztẒreg

Tigzin n DIVAẒreg

Ẓeṛ daɣenẒreg