Ldi umuɣ agejdan

Tigzirt n Ugafa (s tanglizit: North Island), d yiwet seg snat-nni n tegzirin timeqranin n Ziland Tamaynut. Tajumma-nnes 113.729 km2 (yikilumitren imkuẓen). Zedɣen-tt 3.328.700 n yimezdaɣen. Deg tegzirt-a ay d-tezga Wellington, tamaneɣt n tmurt.