Tikdi d uddis akruran yettinigen neɣ yettferfiren deg uzwu s usersiy idrusen (qlilen) s waṭas yessekday-it (yesriḥay-it) umdan neɣ uɣersiw s tnila n usekdu

Tikdi tezmer ad tili tgerrez am tekdi n ujjik d igumma akken i tezmer ad tili d-iri-it am tekdi n ulammu

Llan 7 n iferdisen ikruranen ifraren kan ssufuɣen-d tikdiwin: Fluṛ (F), Kluṛ (Cl), Bṛum (Br), Yud (I), Uksijin (O²), Fusfuṛ (P), ihiǧǧ (As)

TagerrawtẒreg

Tikdiwin ɣer ufganẒreg

Ẓeṛ daɣenẒreg