Učči d yal imečči ilan (yesɛan) imseččayen s tesmektiwin timazgayin i tusriwin n tfekka six (ɛla ḥsab) n waddar d Talmest n wermud-is

Tuzart d ujenwi ttusxedmen d azamul i weskan n tmeččit
Joachim Beuckelaer, 1560-1565

iselmanẒreg

ikesmanẒreg

Ifarisen n uyefkiẒreg

TimellalinẒreg