Uruppa talemmast d tamnaḍt id yezgan gar n umur utrim d umur agmuḍan n Uruppa, irem n Uruppa talemmast yeggumi ɣef tmagit tadelsant d tmazrayt yezdin gar n iɣerfan-is

Timura id yettgin Uruppa talemmast s yini azeggaɣ

Timura

ẓreg

Timura n Uruppa talemmast gan-t d:

Akken daɣen iy keččmen-t kra n tmura n iden deg kra n tikwal:

Amezruy

ẓreg

Tadamsa

ẓreg

Tutlayin

ẓreg