Tasaḍurt : Tameẓla gar ileqman

4 octets ajoutés ,  7 n wayyuren aya
aucun résumé de modification
m
 
Tasaḍurt d yiwet n [[taddart]] n ibetṛunen. Llan wid yeqqaṛen d akken anamek-is d amdiq irekden i tɣimit.
Qqaṛen d akken zik ticki imesdurar, ama d imɛatqiyen, neɣ ibetṛunen n ufella, neq wiyaḍ, ticki ɛeddan-d si tsaḍurt, din-a i steɛfayen send ad kemmlen abrid ar tuddar-nsen.
 
Utilisateur anonyme