Zzit n uzemmur (isem-is s tmaziɣt tafuṣḥit: Tayla n uzemmur) d afares n weẓmay n taqqayin n uzemmur id tettak tzemmurt, afares n uzemmur yettili-d aladɣa di tmura yejban i yil agrakal

Tammumt n tayla n uzemmur

AsexdemẒreg

Tayla n uzemmur ttwasxdem deg waṭas n tɣula am usewwi, tasnajya d usiɣi n isfuyla neɣ timsezɣal

Tayla n uzemmur di Tmurt n IqbayliyenẒreg

Tayla n uzemmur n TunessẒreg

Ẓeṛ daɣenẒreg