Aɛraben d asget n wawal aɛrab. Igduden yettmeslayen taɛrabt tutlayt tayematt d wid yesɛan laṣel-nsen d aɛrab.

Talɣa:Isem n tasna

TiwelhiwinẒreg