Aɣris (Asget: iɣrisen neɣ Tinelli (Asget: Tinelwa) d tarebbut (tarbaɛt) n isirgen neɣ n kra n tingiwin iden yelhan i temhalt n uẓeṭṭa neɣ n tgini

Ẓeṛ daɣen ẓreg