Tigini d tamhelt n tuqqna n iselsa d ilemsiren neɣ kra n tengiwin iden s usexdem n tsegnit n tgini yakk d uɣris

(Tigini n tmeṭṭut n uselman), sɣuṛ Anna Ancher deg 1890

Amezruy n tginiẒreg

Asexdem amezwar n tgini yettuɣal ar tallit tamzikt (30000 iseggasen send n tlallit), Dɣa tezwar tuẓda n iselsa