Tissegnit (Asget: Tissegnatin), (amalay: issegni) d afecki amɣzan yettilin s tiddiyin yemgaraden, Tettwasxdem deg tgini

Tissegnatin s tiddiwin d talɣiwin yemgaraden

AnulfuẒreg

AmezruyẒreg