Abaggus n umanar deg tasnallunt d anagraw atraw yellan deg tezdemt n umanar, Anagraw-a dges 3 n yetran yettfejjijen s waṭas Alnitak, Alnilam d Delta

Abaggus n umanar, Ɣer tama tayeffust yettbin-d itri n Alnilam, Deg tlemmast itri n Delta, ma deg tama tazelmadṭ yettbin-d itri n Alnitak zdat n usignew n usafu

TiwlafinẒreg