Adus d tanga tasemmayt (n tassemt) yeqquren tettusexdem i wagaẓ (aḥraz) n tɣawsiwin yemgaraden d tmugri n tsiɣin

tisiɣet d afaris id yettuxedm s wadus
taɣrast n tzizwa ttuxdamen-t s wadus