Afarmas (Yettwassen s yisen n Lmecmac) d yiwen n telmest n ugummu id yettemɣayen deg taggara n tefsut, yezdi d ufurmas akk d usegmar deg yiwet n twacult, Taseklut dgi id yettemɣay isem-is Tafarmast

Afarmas

Aglam ẓreg

Amezruy ẓreg

Aṭṭanen d wuguren ẓreg

Ẓeṛ daɣen ẓreg