Ldi umuɣ agejdan

Agman (Asget: igmanen) deg tasnudert d tagrawt n imeẓda ittgin (ixeddmen) kra n tawuri neɣ ugar deg tfekka n ufgan neɣ n uɣersiw akk d yemɣan

Idgan n yegmanen n ufganẒreg

Igmanen n iɣersiwenẒreg

Igmanen deg iɣersiwen d win igan am wul, iberfiwen, tasa, allaɣ, ineṛfed, iliwi, tigeẓẓal d aglim igan d agman ameqran yakk di tfekka

Igmanen n yemɣanẒreg