Ldi umuɣ agejdan
Iri n ufgan

iri neɣ amegreṭ d agman yessawaṭen aqerruy s igiger sɣuṛ imuddiren n timtegzitin

Iri n ufganẒreg