Akeṛmus (Assaɣ ussnan: Cactaceae) d yal imɣi yeṭṭafaren tawacult n tkaṛmusin, amur ameqran n telmas-is ttidirent deg yideggan d twennaṭin tiɣurarin d tneẓrafin ɣef wenecta i ttwatent d inzi deg ulawi n fad d uɣurar izemren ad yessiweḍ aṭas n iseggasen. Dɣa kra seg telmas n ukeṛmut d wid i d-issemɣayen igumma am ukaṛmus.

Akeṛmus
Ferocactus pilosus1.jpg
Tasensartut
TageldaPlantae
TafesnaCaryophyllales
tawacult Cactaceae
Juss., 1789
Taẓuni tarakalt
Cactaceae distrib kz.jpg

AglamẒreg

Ideggan n wemɣayẒreg

UẓuẒreg

Assezgi d twennaṭ n uneẓrufẒreg

AsesmelẒreg

AsemresẒreg

Ẓeṛ daɣenẒreg

Tikiwt