Amezzay abelkam (s Teglizit: Atomic Orbital) d tasɣent id igellmen (id iweṣṣfen) tagamant tayyugant i wemussu (awliwel) n iliktrunen deg ubelkim

imezzayen iliktrunayen ibelkamen d icubaren