Amtan neɣ Aberber d tafrayt tamzikt (taqburt) yakk i waggaẓ n wučči, Asberber d asuqel n ikaṛbuhidren ar izeffaren d iɣusam d temtunt, Maca amect-a yettili-d s kra n tewtilin (ccuṛuṭ) am waggaẓ n wučči deg yideg anda ulac azwu

Tuẓda d tuẓẓma n tẓurin i usufeɣ n unziz