À propos de ce flux de discussion

Previous discussion was archived at Amyannan umsqedac:Bilalbouyahia/Archive 1 on 2016-08-19.

Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Tu peux me traduire stp cette phrase que tu as écrites: "idgan dgi yettili unezwu adu-mezzay agarwan."

J'ai rien compris, c'est du kabyle?

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

Zones à climat subtropical

Idgan= zones, régiones

Dgi yettili= où il ya / ou est

unezwu (anezwu)= climat

Adu-mezzay= subtropical

Agrawan= oceanique

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

Azul mass Sami

Svp xedm-iyi-d infobox ɣef waṭṭanen (les maladies)

Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Sameḥ-iyi bilal, yella ɣur-i ccɣel ussan-agi, ad tt-xelqeɣ (infobox) tameddit-agi.

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

oky. Mi ara ad tfakked efk-iyi-d lien . I wakken ad s-xedmeɣ traduction

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

!!!

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

azuuul !!

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

a gma aqli tura 5 n wussan nekk ttrajuɣ-k ur d-eefk-id ara tiririt

Rnu ugur nniden terrim-t seg Tegnizit ar Tefrunsist svp rri-t s Teglizit Wikipedia ayyi

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

xeddemeɣ les tableau tegguma ad teqvel


Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

Azul a gma... Ssaramegh uk-yugh wara ...!!!

Répondre à « Traduction »
MediaWiki message delivery (Mmeslayattekki)

RMaung (WMF) 15:28, 4 Tuber 2019 (UTC)

Répondre à « Reminder: Community Insights Survey »
Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Bilal,

Kliki ɣef le lien-agi. Yella umeslay ɣef adminiship inu.

Tanemmit.

Répondre à « Renew user rights »
MediaWiki message delivery (Mmeslayattekki)

RMaung (WMF) 18:58, 20 Ctamber 2019 (UTC)

Répondre à « Reminder: Community Insights Survey »
Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)
Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

azul ... Llant waṭas n yuccdiwin deg yismawen n tutlayin-a ... Amdya tanfusit isemis tanfust . Yessefk ad naru isemawen ifkan warraw n tutlayin ayyi i tutlayin nsen

Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Beddleɣ système n les infoboxes, ssexdem tura Databox kan. Tanemmirt.

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

ur fhimegh ara

Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Di wemkan {{Infobox language}} neɣ {{Infobox religion}} (etc), sexdem {{Databox}}. Tanemmirt.

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

azul ... Atan rnigh-d kra n tutlayin ... Esseyer d'ajiute un non infobox (avec Maps)

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

d'ajouter un bon

Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Tikkwal txuṣ takarḍa axaṭer ulac-itt deg Wikidata (Property = distribution map), rnu-tt dinna.

Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

BTW, lmeɛna n amalu s trumit: ubac, deg l'hemisphère nord amalu yella daymen deg nord.

Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Pareil pour Asammar (fr: Adret) c'est le sud quand on est dans l'hémisphère nord.

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

azul ... Svp ldid Facebook ad nexdem ccghel yelhan

Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Azul, Ok... le compte inek SoyBerber?

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

Simón Bolívar

Link: fb.me/SoyBerber

Répondre à « Tutlayin timaziɣin »
Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Di mkull Wikipedia (Tagnizit, Tarumit, Tavietnamit...etc), ismawen i yellan deg Taxobox ttwuran s talatinit. Deg leɛnay-k qader la convention agi. Tẓemreḍ ad txelqeḍ yiwen redirect ar isem s teqbaylit.

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

Llan-t waṭas n tuccḍiwi di Wikipedia s Teqbaylit Amdya: Amnakl = Tagelda

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

Ammizwe × Tafesna ✓

Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Korrijiɣ Tagelda & Tafesna. Ẓer daɣen: Tafesna_.

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

Genus= Tafesna Efk-yi-d Facebook-ik, Ak-d azneɣ yakk awalen n tasnudert

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

Genus= Tawsit ... Dsl erreure Ordre= tafesna

Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Ur sɛiɣ ara facebook, lameɛna tzemreḍ ad iyi-d-tazneḍ email via wikipedia: kliki ɣef azday-agi.

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

azul.... Le mot 'Lɛerc' n'existe Pas

c tawsit

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

Famille= [[Tawacult (tasnudert)|tawacult]]


Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)
Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

a yamdakel tribu yella yisem s Teqbaylit (Akerdis)

Ad nessexdem awalen n Teqbaylit

العرش ad yeqqim d awal  Aɛrab

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

awal-a n lɛerc ur yessɛi ara assaɣ ijehden i wakken ad tnessexdem deg tasnudert

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

awal-a n lɛerc ur yessɛi ara assaɣ ijehden i wakken ad tnessexdem deg tasnudert

Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Azul, xelɣeɣ yiwen amagrad deg Wikipedia:Agraw. Arwaḥ ad theddreḍ yid-naɣ.

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

azul. Atan rriɣ awen-d awal deg ugraw nni. Svp ldi-d Facebook llan wawalen deg Wikipedia yessefk ad ttwibeddeln

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

azul a mass. Ttxil-k kcem-d ar Facebook.. lien n Facebook-iw: facebook.com/SoyBerber

Répondre à « Taxobox »
Zidat (Mmeslayattekki)

Azul,

Turiḍ ' isem n Bibṛas nniḍen d Tarinast'. Deg wayen sɛiɣ yuran ɣef Bibṛas (azal n 5 imura) yiwen ur d yuder Taranast i Bibras.

Ahat tɣelteḍ ?

Tanemirt

Saïd Zidat

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

Azul a mass. Bibras deg Teqbaylit ɣers 2 n yismawen. Ussan-a tfekkiy (tekfa) 3G. Mi ara ad zedmeɣ (ad charif) ad uɣaleɣ ad aruɣ yakk idrisen ɣef yimɣan w ad rnuɣ ɣef wid i mazal ulac-iten

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

dsl. Mara ad charǧiɣ 3G

Rnu daɣen llan waṭas n yemɣan mazal nessexdam ismawen nsen n tidet amdya (Cix lebqul × = Tirizwa ✓ )

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

akken daɣen walaɣ teɣlid deg ucuḍen. Acku ismawen-a n yemɣan d ismawen n tewsitin (Gènres) mači n telmas (pas de espèces) . Acku tilmas yal tikkelt yettili wawal udfir amdya (mil commune= ilni amezday

Ilni = gènre . plus amezday pour l'espèce

Zidat (Mmeslayattekki)

Azul a Bilal,

Tanemirt i wayen akka iyi d sfehmed. Ayen akka i d teqqareḍ igerrez u ayen nezmer ad tnaru dayen aɣ yessawḍen ɣer sdat.

Maca ismawen n yemɣan s teqbaylit llan aṭas yernu ḥed ur izmir ad yini wagi iseḥḥa wagi ur yesseḥḥa ara. Akka i tḍerru i mkul tutlayt, mkul imɣi yesɛa aṭas n yismawen. Tikwal isem iteddu akked sin neɣ ktar n yemɣan.

Ilaq mkul yiwen ad yernu ayen isen. D rennu mači d tukas i lmeqdra n tmusni id n ḥawec si mkul amekan.

Dayen iyi gan uriɣ i mkul imɣi: ismawen akked d tiwelhiwin (ansi d yekka yisem). Di lemtel Aẓekkun

Nekk ar ɣuri di temsal n yesmawen, ala ismawen s latinit i d ismawen usnan. Ismawen s teqbaylit neɣ s tmaziɣt, ur yexṣir ma llan aṭas neɣ ma mxallafen. Ur ilaq ara ad tili d tina: mkul yiwen d ibawen-is i yettewan :)

tanemirt, Saïd Zidat

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

Maca llan ismawen kkan-d seg Teɛrabt amdya LBECHNA s teqbaylit isemis INLI. Neɣ CIX LEBQUL yekka-d seg Darja. Nekni netteɛrad ad nesselmed ismawen iqbayliyen

Zidat (Mmeslayattekki)

Ma yella sexdamen-ten medden ass-a di tuddar n leqbayel nekk ar ɣuri mači d aɣbel ma kkan-d si fransist, neɣ si sbenyulit neɣ si taɛrabt. Llan imeslayen id lemdeɣ si tlawin d yergazen ur nessin ara maḍi taɛrabt ! Cix n lebqul di lemtel, ulac aqbayli ur tenessin akka.

Ma nerna yas isem nniḍen yella yakan s teqbayli neɣ d yekkan si tutlayt tamaziɣt nniḍen dayen iggerzen. Maca ar waṭas n leqbayel Ccix n lebqul d Borrago officinalis :) Akka i d amezruy nneɣ ...


Zidat (Mmeslayattekki)

Ad uɣaleɣ ar CCix n lebqul, kečč atan walaɣ turiḍ Asemlal d ittbanen d aseklu Populus i wumi neqqar Aṣefṣaf. Sɛiɣ acḥal d i mawalen, ulac win i d yenna Ccix n lebqul d Populus.

Bɣiɣ ak steqsiɣ ma ulac uɣilif, ansi d ttawiḍ ismawen-a ? D ayen snen medden di lǧiha nnwen ? Dayen uran iqdimen ?

Ar tagara, bɣiɣ ak d iniɣ, ur ilaq ara a ttekseḍ isem neɣ ayen nniḍen ma yella win t yuran iteḥeq ɣef ayen yura. Nekk d lemtel, ulac ayen uriɣ, ur d nekki seg wayen iyi d nennan imezwura, neɣ ayen uran sin neɣ akter imyura. Ma yella twalaḍ lḥaǧa texser ini iyi-d;

Ma ulac uɣilif as ɛelmeɣ Sami at Ferḥat d yebdan Wikipedia:Agraw garaneɣ.

Tanemirt


Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

dɣa ismawen nessexdam nekni d ismawen yellan ula ɣer imaziɣen n umerruk neɣ Libya .. Mara ad aruɣ f yemɣi ttadreɣ-d yakk ismawen-is yettwasnen

Répondre à « Bibras »
Zidat (Mmeslayattekki)

Azul,

Nekk d Saɛd Zidat , win d yebdan "Imɣan' s kra n yesmawen n yemɣan s teqbaylit. Mazal rennuɣ ayen sneɣ neɣ ayen ɣriɣ ɣer wi-d yura uqbel. Dɣa di tezwart n la page imɣan niqal uderɣ-d ismawen n yedlisen ansi d kan yesmawen i uriɣ. Maca walaɣ tekseḍ tazwart nni. Ar sdat nwiɣ ad rnuɣ i mkul imɣi taɛwint ansi d yekka yisem nni.

Nek di lbal-iw nwiɣ as tili d la page n yesman n yemɣan s teqbaylit. Ahat lukan sesemmaɣ 'Ismawen n yemɣan s teqbaylit' axir n 'imɣan'. Aken ibann dɣa medden zemren ad arnun leqdic i wayen ixussen deg-s.

Ɣef temsalt n yismawen bɣiɣ ak steqsiɣ ɣef yisem "Taselmett iẓekwan" i sneɣ d "Lmesk iẓekwan" neɣ "Cendgura" neɣ "Ckentura" neɣ "Ckenturat". Anda i tesliḍ neɣ i teɣṛiḍ "Taselmett iẓekwan" i Juga iva ?

Tanemirt

Saïd

Répondre à « Taselmett iẓekwan »
Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Pourquoi utilises-tu assaɣ au lieu de isem? Sais-tu que Isem n'est pas un emprunt à l’arabe ? Le proto-afrasien est l’ancêtre commun au berbère et au sémitique, et en proto-afrasien on dit isem, vas-tu aussi inventer d'autres mots car trop proche de l'arabe? iles <--> lisan, idammen <--> addam ...etc.? Ce sont des mots 100% berbères et ne sont en aucun cas des emprunts à l'arabe.


https://en.wikipedia.org/wiki/Afroasiatic_languages#Shared_vocabulary


D'ailleurs, il existe un site bien plus "sérieux" qui s'amuse à inventer des mots berbères :


http://amawal.wikidot.com/assa


Et il se trouve que assaɣ signifie en néo-berbère "relation", et non isem.

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

deg teqbaylit d tmazight s umata ASSAƔ= Non/ Relation

Assaɣ d awal Amazigh 100% Ulac fellas ccek

Ma nuɣal ar Relation ad naf d akken awal-is s Teqbaylit (Tazdayt), ar ass-a llan wid id tyesseqdacen, Awal-a yekka-d seg ZDI

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

ula d awal isem sseqdaceɣ-t , maca deg wedris usnan yelha ad nesseqdec assaɣ, dɣa ad ɛerdeɣ ad ssiwdeɣ irem-a ar asegzawal usnan i yedlisen n teqbaylit

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)
Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Azul, ur fhimeɣ ara mliḥ d acu i tebɣiḍ exactement, tebɣiḍ infobox tajdidt ɣef Biology neɣ tebɣiḍ ad tbeddleḍ template Taxobox (Talɣa:Automatic taxobox/localize)?

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

bɣiɣ ad greɣ w ad beddleɣ kra n wawalen

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

d wayyi. Tanemmirt

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

azul.... Llan kra n wawalen yessefk ad ttwibedlen . Tezmerd ad ini-d amek?!

Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Anda?

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

deg Wikipedia s umata


Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Efk-iyi-d yiwen n exemple akken ad k-ɛawneɣ.

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

xedmeɣ-d capture, ur ẓriɣ ara amek ara ad t-id azneɣ

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

amdya llan wawalen

ṣaḥiḥ (ameɣtu ✓)

Awal n uɛeddi (awal uffir ✓)

Qqen (Kcem ✓)

Lbedna (uffir ✓)


Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)
Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

maca nek awi yufan ad nbeddel awalen ayyi

Répondre à « assaɣ vs isem »
Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Ɣur-i yiwen n usteqsi: Amek ilaq ad naru ismawen n temdinin am Lakhdaria, Meghnia...etc? Yella yiwen ay ixelqen Lexḍareyya, Xalweyya, Decmeyya, Meɣneyya, Reḥweyya..etc. Bɣiɣ ad ten-beddleɣ, nekkini neṭqeɣ iya, neɣ iyya, mačči eyya. Tanemmrit.

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

azul. Di tazwara yessefk ad nerr ismawen nsent s Teqbaylit. Amdya: Ziama Mansouria s Teqbaylit AZYAM/ Bordh Mnaiel= Imnayen... Maca Lexdarya Saharij.... Etc ur ẓriɣ ara

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

azul a gma.

Deg infobox n tutlayin llan kra n wucuden

Amdya:

Anṭaq (×), Abdar (✓)

Anaṣli (x), Aẓaṛan (✓)

Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)
Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

awi yufan ad nsnulfu Agraw deg Facebook (Wikipedia s Teqbaylit) w ad neɛred yakk wid yettarun idrisen deg Wikipedia acku llan-t waṭas n tɣawsiwin ad nemsefham fellasen-t i wakken Taqbaylit deg wiki ad tennerni

Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Semmeḥ-iyi, ur ḥmileɣ ara akk facebook, yebɣa ad yessin aṭas n les infos fell-i: la photo, numéro n tilifun, yeqqim-d kan le bilan médical akked le toucher rectal. Kulci ay yettwuran deg-s yeqqim-d deg-s (mačči indexé sɣur les moteurs de recherche). Les vidéos ur sɛan ara URL, Yiwen ur yezmir ad yettnadi correctement neɣ ad ifiltri. Kullec yebna ɣef la passivité n l'internaute, yezmer yexdem kan ḥaǧa yeskroli kan u yekliki ɣef "j'aime". facebook netta d le cancer n internet.

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

maca a yamdakel ilaq fellaɣ ad nernu imaynuten ar Wikipedia. Llan-t waṭas n tɣawsiwin ur ssineɣ nekk ad ten'tid sselfuɣ amdya (infobox de: Pays, Langues, Chimique..... Etc)

Tus snat keččemeɣ ar kra n yedrisen ttafeɣ midden ttarun Kan akka, aṭas n yedrisen t3awadeɣ asen acku Ulac akk deg-sen sens créatif

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

azul... Deg infobox n tesnudert (Biologie) yella wawal yehwaj abeddel (Afraq ajyugrafi) yessefk ad yili (Taẓuni tasnamurt)

Tanemmirt

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

Scientific classificatin= Tasartut n tesnudert

(Tjr dans l'infobox)

Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)
Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

surfey. Ar tura ur sfaqeɣ amek ad beddleɣ, acku Nekk d amaynut di Wikipedia. Así yufan ad ldid Facebook w ay demled amek

Répondre à « _____eyya vs _____iya neɣ ______eyya »