Anezwu d addad n unezwu deg kra n yideg deg useggas.

inawen n unezwu illan deg tegnit

Asismel anezwayẒreg

 
Almes n wezɣal n tiggi n tegnit i yal ayyur seg 1961 ar 1990, Annect-a d amedya ɣef wemgarad n unezwu s unect n yideg d tsumhuyt

Tilmas n unezwuẒreg

Llan-t 9 n telmas n unezwu di tegnit:

Tilmas n inezwa tigejdaninẒreg

Deg Tegnit llan 3 n inezwa d igejdanen s unect n usismel anezway n Köppen:

Asnifel n unezwuẒreg

Ẓeṛ daɣenẒreg