Aqamum d tunett tanezdat tuffiɣt n yimi n iylalen, Ssexdamen-t i wučči d usizdeg n ufraw-nsen d uwliwel n tɣawsiwin d timenɣiwt n tgemrawt d wegraw n učči d usečči n yifrax

Aqamum n uẓiẓ