Ldi umuɣ agejdan

Amagrad n wass

Carcar.jpg

Timerqemt d afrux amecṭuḥ. Ur tuwiḍ ara anect n yiziwec. Rric-ines, d urqim, yeččur d initen; taqamumt-is, d taqermaḍt, d tubrint, twulem i usufeɣ n waqqayen yefren deg txeddacin n yimɣan.

Timerqemt, teshel i tukza, deg laxla. d tazewwaɣt n wudem, tettawi asun awraɣ deg yiferrawen-is. Rric n uqarru-s d aberkan seg unyir ɣer tmelɣiɣt; d amellal ɣef yidisan. Allen-is d timibrikin, ddant akked cwiṭ-nni n tebrek i igezmen tezwaɣ n wudem-is, tama n yimi.

Taɛrurt n tmerqemt, tdel s yincew aras; win n tedmert d tama n wadda, d amellal imal cwiṭ ɣer uzredxan; iferrawen-is d teqjimt-is d iberkanen, recmen s temlel. Asun awraɣ icerḍen teɣzi n yiffer yettban nezzah deg waffug.

Tiqejjirin n tmerqemt, d tixuxiyin am uglim n tciṭa n yimɣi yefsan. (Kemmel taɣuri...)


Tugna n wass


18 Ɣuct

Ǧengis Xan

Wid ilulen ass n 18 Ɣuct

Wid yemmuten ass n 18 Ɣuct
Ɣer s tutlayt-niḍen