Benin d tamurt n Tefriqt n Utaram. Tajumma-nnes 112.622 km2 (ikilumitren imkuẓen). Zedɣen-tt 8.791.832 n yimezdaɣen (Ibeniniyen). Tamaneɣt-nnes d Porto Novo.