Nijirya d tamurt n Tefriqt Tutrimt. Tajumma-nnes 923.768 km2 (ikilumitren imkuẓen). Zedɣen-tt 185.989.640 n yimezdaɣen (Inijiryanen) (2016). Tamaneɣt-nnes d Abuja.