Burundi d tamurt n Tefriqt tasebgast. Tajumma-nnes 27.834 km2 (ikilumitren imkuẓen). Zedɣen-tt 8.988.091 n yimezdaɣen (Iburundiyen). Tamaneɣt-nnes d Bujumbura.