igenni (asget: igenwan) d imeẓri id yettbinen seg tagnit ar tallunt

Igenni seg tallunt deg temsifegt.

Igenni n tegnit

ẓreg

Igenni seg yidles Amaziɣ

ẓreg

Ini n Igenni

ẓreg

Ẓeṛ daɣen

ẓreg