Igli d izirig n umyagar n tiggi n tegnit (lqaɛa) de igenni, igli yezmer ad yili yeggug (yebɛed) am taggara n yilel yettusemma igli awlal, neɣ yudes (yeqreb) ɣef idgan yuddayen neɣ ɣef isafen w yettusemma s igli agaman

Igli awlal d izirig id yezgan gar n ilel d igenni