Ldi umuɣ agejdan
Tamurt n Imweḥḥden gar iseggwasen n 1121 d 1269

Imweḥḥden d yiwet n tgeldit Tameslemt Tamaziɣt d tameqqrant ttuɣa tella di Tafriqt n ugafa ger 1121 d 1269.

TadinastitẒreg