Lousiana (Tafrensist : Louisiane) d awanak n wenẓul-agmuḍan (sud-est) n Yiwunak Yeddukklen, yezga-d ɣef yiri n Ubagu n Miksik. Tajumma-nnes 135,382 km² (yikilumitren imkuẓen). Zedɣen-t 4,625,470 n yimezdaɣen. Tamaneɣt-nnes d tamdint n Bâton-Rouge.