Muḥend At Yiɣil

Muḥend At Yiɣil d amyaru aqbayli ilulen deg 11 wamber 1960 di Bgayet.

Di 1981 ifɣed si Batna s usileɣ umezgun. Aseggas seld (1982) i sufɣed tarbaɛt tamezwarut n umezgun s tutlayt taqbaylit, isem-is Imuzar di Bgayet. Tacuquft-is tamezwarut id turar isem-is Ineggura id iḥekun amecwar n ilemzi seg uɣerbaz ar Luzin. Deg 1983, isuqel-d ar tutlayt taqbaylit tacuqquft n B. Brecht umi isem-a « mère courage ». Deg 1985, isuqel-d « Voix de femmes » n Kateb Yasin. Ma di 1986, isuqel-d « Pour Jean Lmouhoub Amrouche » n Racid Sufi. Di 1987, itteka ar tarbaɛt umezgun Tadukli di yiwet n tcequft isem-is: Agerruj yigujilen.

Di 1989, netta d imeddukal-is sbedend "Tadukli Tadelsant Tamaziɣt" n Bgayet. Ger leqdic-is: tawafɣa n tesɣunt tamezwarut n wawalen inmigaden akw d talalit n tarbaɛt umezgun Tiɣri.

Deg 1994, yebbwi arraz amezwaru « Mouloud Mammeri » deg uḥric umezgun. Di 1995, yura tacequft Tamenkart. Di 1996, isuqel-d ar taqbaylit « Huis-clos » n J. P. Sartre. Di 1997, isuqel-d ar taqbaylit « Le Fhoen » n Mulud At Mamar. Si 1998 ar 2000, isufɣ-d 5 ungalen: Tazelmat texser, tayefust ur tarbih ara d anwa yextaren, Allen n tayri, Axeddaɛ, Atlanta, d Tchekhov s teqbaylit.

TamselyutẒreg