Ldi umuɣ agejdan

Mumbay (s tefrensist: Bombay), d tamdint tameqrant akk deg Lhend, tezga-d deg utaram (lɣerb) n tmurt, ɣef yiri n Ugaraw Ahendi. Zedɣen-tt 13.830.884 n yimezdaɣen.