Sinigal

(Yettusmimeḍ seg Senegal)

Senegal d tamurt n Tefriqt Tutrimt. Tajumma-nnes 196.723 km2 (ikilumitren imkuẓen). Zedɣen-tt 15.411.614 n yimezdaɣen (Isenegaliyen) (2016). Tamaneɣt-nnes d Dakar.