Ldi umuɣ agejdan

Tignewt titriklant d tissi n igazen id yezzin f jra n tfekka tayafuyt ilan tasmekta issefken i teldayt sgi id ijebbed tiɣawsiwin-a