Tignut tamtiwgant d tissi n igazen id yezzin f jra n tfekka tenga ilan (yesɛan) tasmekta isefken i teldayt s wacu i d-ijebbed tiɣawsiwin-a