Timeṛɣiwt neɣ Tiṛɣi d tasedmirt takrurant gar n snat n tnegwa ayen id igellun s wezɣal d walluy n waggu d ufeǧǧij

Tiṛɣi n tṭerqact d walluy n waggu

Tisedmirin n tmeṛɣiwt

ẓreg

Timeṛɣiwt n tenga d tasedmirt takrurant yetrilin s tilin n Uksijin   Akaṛbun   d uhidṛujin  .

Amdya timeṛɣiwt tasemmadt n Umitan

 

Timeṛɣiwt tasemmadt

D timeṛɣiwt tasemmadt dgi yettili Uksijin icaṭ i wezday d ubelkim] n ukaṛbun d uhidrujin am tmeṛɣiwt tasemmadt n Umitan