Ldi umuɣ agejdan

Timekkist d addad n ibeddi n gemmu d irmuden isnudranen (am usgunef d učči d umussu d yal armud) ɣer imuddiren, yerna d awezɣi akken ad tuɣal tfekka ar ukemmel n irmuden-a

Timekkest deg usɣanẒreg

Ẓeṛ daɣenẒreg