Mmis Tmurt
kab Tutlayt iw n tlalit d taqbaylit.
frCet utilisateur a pour langue maternelle le français.

anwa d nekkini ?Ẓreg

Mmis Tmurt d taselfest-iw. Luleɣ-d di Fṛansa lameɛna aẓar-iw yella deg iɣzer n Ṣummam (Tiɣilt Mexluf, Iɣil G-ilef (Iɣil Nacer), Aqbu).

Lliɣ deg Internet seg 2006, ɣef Dailymotion, Youtube akked Facebook. Tura aqli ɣef Wikipedia iwakken ad dduɣ s wid yebɣan ad as-rren tamagit i Tmurt Leqbayel.