Asignew n ixef n wayis

Asignew n ixef n wayis (yettwasnen s Birnard 33, IC 434) d asignew amallas deg umanar seg telmest n Aylal n usummu, ini-ynes d amsulles (qessiḥ), Yaggug (yebɛed) s wazal n 1500 n ifawatayen ɣef tegnit, Asignew n yixef n wayis yezga-d srid ddaw n yetri ulnitak dɣa netta yela deg tsartut n ucafcal azegzaw yettfeǧǧiǧen s waṭas

Barnard 33.jpg
Amanar deg tlemmast-is abaggus n umanar