Muḥemmed Cikri (s Taɛrabt: محمد شكري , s Tefransist: Mohamed Choukri) d amyaru d Amaziɣ yura ungalen s Taɛrabt. Muḥemmed Cikri ilul di 15 yulyu 1935 di At Ciker, di temnaḍt n Nnaḍur, di Arrif. Immut di 15 wamber 2003.

Simpleicons Interface user-outline.svg Muḥemmed Cikri
Tameddurt
Isem-is ummid Muḥammad Šukrī ibn Ḥasan al-Anqarawī
Talalit Bni Chiker Suqel, Yulyu 15, 1935
Taɣlent Merruk
Tutlayt tayemmat Taɛrabt
Tutlayin timaziɣin
Timekkest Rbaṭ, wamber 15, 2003
Tamentilt n tmekkest causes naturelles Suqel (cancer Suqel)
Tiɣri
Tutlayin Taɛrabt
Tutlayin timaziɣin
Taspenyult
Amahil
Amahil amaru, aselmad, dramaturge Suqel akked traducteur Suqel
Prizes
Artistic movement ungal
conte écrit Suqel
journal intime Suqel
essai Suqel

Deg wakud n laẓ di Arrif, tawacult-nnes terwel ɣer Tanja. Baba-s aql-it d askayri iccat tarwa-nnes d temeṭṭut-is. Muḥemmed Cikri umi iẓṛa manaya irwel si taddart-ines, ibda ikkal itnus di zzenqet anda i yexs ad yečč, anda itettar neɣ izenz taḥcict.

Armi itwaṭṭef deg usekraf (leḥbes) umi aql-it ɣur-s 20 iseggwassen, isselmed-as yiwen umeḥbus tira n Taɛrabt. Yura aṭas n idlisen gar-asen Aɣrum Ḥafi. Adlis-nni itwasuɣel ɣer 40 n tutlayin. Aɣrum Ḥafi itwagdel deg Umeṛṛuk deg wakud n Ḥasan wiss 2. Di 15 Wamber 2003, immut Muḥemmed Cikri di usganfu n userdas di Rbaṭ.