Taswist

(Yettusmimeḍ seg Sswis)

Taswist d tamurt i d-yezgan deg amenẓaw n turuft, maca ur tteki ara di tdukla n turuft, aqarid is macci d euro, maca d l frank n suiss ,tesɛa azal n 8.5 melyen imezdaɣ, ma d tajjuma ines 41 285 km2.