Tutlayt tacenwit

(Yettusmimeḍ seg Tacenwit)

Tacenwit (Aqbaylit, Haqbaylit, Acenwit, Hacenwit ) d tutlayt i ttmeslayen Icenwiyen, di temnaṭ n wedrar n Cenwa di Dzayer. Tutlayt n-sen am tin icawiyen s irifiyen.

Tacenwit
Haqbaylit̠
Berber languages in western Algeria.svg
Aẓaran deg Lezzayer
Tamnaḍt Tipaza, Cercal, Guraya, Damus, Ayt ḥewwa, Busmaɛil, Sidi ɣilas, Tala tagurayt, Aɣbal, Tnes, Mselmun
At tutlayt tayemmat
76 000 (2007)[1]
Ingalen n tutlayt
ISO 639-3 cnu
Glottolog chen1266[2]

Tantala-yagi n Tcenwit, tṛuḥ amzun akken tengger maddi. Urd qqimen-ara aṭas n medden i-tt yesawalen tura di Lzzayer. Zik sawalen-tt di temdint n Bazar ( Tipaza), deg uɣir n Iyurayen ( Gouraya), Cercal, Sidi Ɣilas, Sidi Brahem, Nnaḍur, Damus, Ayt Ḥewwa d Brira d Bist (Bissa).


Kra n wawalen s Tcenwit: Ayyis (Aɛudiw), Hala (Tala), Arrac/Aḥzaw (Aqcic), Tarract / Taḥzawt (Taqcict), Aqardal (Ameqqran, Amɣar, Aselway), Ɛita (Aṭas), Amemet (Tamemt), Aziri (la plein lune), Tini (Ṭṭmer), Aɛtrus (bouc), Aciɣer (Aslem/Lḥut), Ttɛadmɣ (Uḍneɣ/Helkeɣ), Iğ/Ict (Yiwen/Yiwet).

Cṛa n wawalen s Tantala n Iyurayen g Tifeẓẓa : Xseɣ = Je veux / I want Xseɣ a-ččeɣ = Je veux manger / I want to eat Xseɣ a-sweɣ = Je veux boire / I want to drink Xseɣ a-fɣeɣ = Je veux sortir / I want to go out Xseɣ a-ṛuḥeɣ = Je veux y aller / I want to go U-xseɣɣ-ec = Je ne veux pas / I do not want U-xseɣɣ-ec a-ččeɣ = Je ne veux pas manger / I do not want to eat U-xseɣɣ-ec a-sweɣ = Je ne veux pas boire / I do not want to drink Lluẓeɣ = J'aim faim / I am hungry Ffudeɣ = J'ai soif / I am thirsty Uḥleɣ = Je suis fatigué(e) / I am tired Qabel / Qbala = Regarde / Look Essel = Ecoute / Listen Max = Pourquoi / Why Melmi = Quand / When Mana = Qui / Who Mani = Où / Where

Imqimen s TcenwitẒreg

Taqbaylit Standalone form n Wayla Direct object Indirect object Object of preposition Subject n wemyag deg preterite Subject n wemyag deg Urmir Subject n wemyag deg imperative
Nekkini/nekk nečč, neččinttin -inu -i -ay -i -aɣ a-...-eɣ
keččini/kečč cek, cekinttin -nnek -c, -ic, -icek -ak -ek h-...-d ah-...-d -
kemmini/kem cem, cemminttin -nnem -cem, icem -am -em h-...-d ah-...-d -
netta netta, nettan -nnes -t, -it, -h -as -es i- ay-
nettat nettat -nnes -tt, -itt -as -es h- ah-
nekni necnin -nneɣ -negh, -ɣen -aneɣ, -aɣen -neɣ n- ann-...(-t)
kenwi kennim -nwen -kem, -ikem -awen -wen h-...-m ah-...-m -t
kenemti kennimtt -nnwentt -kemtt, -ikemtt -awentt -wentt h-...-mtt ah-...-mtt -mtt
nitni nahnin -nsen -ten, -iten, -hen, -ihen -asen -sen -n a-...-n
nitenti nahninţ -nsenţ -tentt, -itentt, -hentt, -ihentt -asentt -sentt -ntt a-...-ntt

TiwelhiwinẒreg

  1. Tacenwit at Ethnologue (18th ed., 2015)
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Western Algerian Berber". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History.


Tamaziɣt
Muritanya : Zenaga - Merruk : Tarifit | Tamaziɣt | Tacelḥit | Senhaja n Srair | Figuig | Taɣumarit - Lezzayer : Taqbaylit | Tacawit | Tumẓabt | Teggargrent | Tacenwit | Qsur n Wehran | Gurara - Tunes : Tasendit | Tajerbit | Tamaẓret | Dwiret - Libya : Tanfusit | Zwara | Ghadames | Ghat | Tasoknit | El-Fogaha | Augila - Lmaṣer : Tasiwit - Ṣṣeḥra : Tamahaq | Tetserret - Tigzirin Tiknariyin : † Tagančit