Tamsartut deg tasnudert d tiget tasuddist yesɛan aṭas n imuddiren, yal tamsartut tesɛa isem d agla-s, Akken daɣen yessefk ad tili s ddaw n yisem-is usnan dɣa ismawen-a d wid id yettwakksen ya seg tlatint neɣ seg tegrikt.

Tamsartut d tagluma yettwasemman tbedd ɣef waṭas n imuddiren ay d-teskken tasensartut akka: 1-Tagelda 2-Astirf 3-Asmil 4-Tafesna 5-tawacult 6-Tawsit 7-Talmest

Tasartut d umsedfeṛ amsartuẒreg