Tasartut deg tasnudert d tiget tasuddist ilan (yesɛan) aṭas n imuddiren, yal tamsartut tla isem d agla-s, Akken daɣen yessefk ad tili s ddaw n yisem-is ussnan, dɣa ismawen-a d wid id yettwakksen ya seg tlatint neɣ seg tegrikt. Amedya, isem ussnan n ikerri d Ovis aries ma d ayaziḍ isem-is ussnan Gallus gallus domesticus, yerna yal tasartut tla adras amessarti d agla-s. Akken i d-yettili usesmel n imuddiren d tasartut ma yella mgaraden gugar-asen s yigelman isensilɣen d yiritanen s weswir ara ad yeǧǧen imsesmilen i wakken ad tmeggzen d tinnagrawt.

Tasartut d tagluma yettwasemman tbedd ɣef waṭas n imuddiren ay d-teskken tasensartut akka: 1-Tagelda 2-Astirf 3-Asmil 4-Tafesna 5-tawacult 6-Tawsit 7-Talmest

Tasartut d tsensartutẒreg

Adras amessartiẒreg

Tasartut d umsedfeṛ amsessartiẒreg

Aɣmis ussnanẒreg

Ẓeṛ daɣenẒreg