Ldi umuɣ agejdan

Tinefra neɣ Timezda neɣ Tisdar neɣ Timatin d agman uwnis inṭeṭ d uqziz s tmiṭṭ (asraf) deg usirew, itteffeɣ-d seg usirew n tyemmat deg taɣser tis 3 n tarrawt

TawuriẒreg